ภาพกิจกรรม

ศุกร์ ที่ 5 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2564   จำนวนอ่าน ครั้ง

5 กุมภาพันธ์ 2564
นายสัตวแพทย์นิพนธ์ ตันติพิริยะพงศ์ นายกสมาคมนิสิตเก่าสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
พร้อมด้วย อุปนายกสมาคม และ เลขาธิการสมาคม  เข้าลงนามถวายพระพร
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ให้หายจากพระอาการประชวร ณ ศาลาสหทัยสมาคม ในพระบรมมหาราชวัง