ประชาสัมพันธ์

อาทิตย์ ที่ 31 เดือน มกราคม พ.ศ.2564   จำนวนอ่าน ครั้ง


สมาคมนิสิตเก่าสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กำหนดจัดในวันศุกร์ที่ 19 มีนาคม 2564 ระหว่างเวลา 9.00 น.- 15.00 น. ประกอบด้วย 3 ส่วนคือ

ส่วนที่ 1 เป็นการบรรยายพิเศษ หัวเรื่อง “Designing Your Life” โดยวิทยากรภายนอก ดร.ณัชร สยามวาลา (Nash Siamwalla, PhD)
ส่วนที่ 2 เป็นการแถลงผลการดำเนินงานของสมาคม ประจำปี 2563 โดย นายนิพนธ์ ตันติพิริยะพงศ์ นายกสมาคมฯ 
ส่วนที่ 3 เป็นการเลือกตั้ง นายกสมาคมฯ รับเลือก ของวาระปี พ.ศ. 2565-2568 
รายละเอียยด ในเอกสารที่แนบท้ายนี้

สมาคมนิสิตเก่าสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ขอเชิญชวนสมาชิกนิสิตเก่าสัตวแพทยศาสตร์ มก. เข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้
โดยสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมการประชุม ทางออนไลน์ได้เพื่อความสะดวก ระหว่างวันที่ 3 ก.พ. - 16  มี.ค. 2564 ตามเว็บลิ้งค์ นี้

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeG57_x1BqxhQnfHhaqqadtP6DCKk07ibZ9GGb9zkIqKSuI7w/viewform?usp=pp_url 

หรือ สแกนภาพ QR-code ด้านล่างนี้ ได้อีกทางหนึ่ง

อนึ่ง สมาคมฯ ขอความร่วมมือสมาชิกทุกท่านที่เข้าร่วมประชุม ใส่หน้ากากอนามัยและปฏิบัติตามข้อแนะนำตามมาตรการณ์ควบคุมป้องกันโรคโควิด19 อย่างเคร่งครัด

ประชาสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้อง