21 ธ.ค. 2565 เวลา 16:52:54     โดย ผู้ให้   E-mail:     TEL:0642314492
สุขภาพดีไม่มีขาย
การที่เราจะมีสุขภาพดีได้นั้น เราต้องทานอาหารดีมีประโยชน์ ดูแลเอาใจใส่ความสะอาดของร่างกาย พักผ่อนให้เพียงพอ ทำจิตใจให้แจ่มใส และออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ สุขภาพที่ดีนั้นไม่ได้ขึ้นอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่ได้กล่าวมาในข้างต้น แต่มันสัมพันธ์กันทุกๆอย่าง แต่เราจะปฏิเสธไม่ได้เช่นกันว่าการออกกำลังกายคือปัจจัยหลักที่สำคัญที่สุด หากเราดูแลตัวเองดีแล้วในที่กล่าวมาขั้นต้น แต่เราขาดการออกกำลังกายแค่อย่างเดียวก็ไม่สามารถช่วยให้เราสุขภาพดีอย่างยั่งยืนได้เช่นกันนะคะ แหล่งข้อมูล
ความคิดเห็น ที่1 วันที่ 30 ธ.ค. 2565 เวลา 22:28:22

ความคิดเห็น ที่2 วันที่ 31 ธ.ค. 2565 เวลา 16:20:19

ความคิดเห็น ที่3 วันที่ 31 ธ.ค. 2565 เวลา 22:14:14

ความคิดเห็น ที่4 วันที่ 22 ม.ค. 2566 เวลา 13:40:53

ความคิดเห็น ที่5 วันที่ 22 ม.ค. 2566 เวลา 16:37:48

ความคิดเห็น ที่6 วันที่ 22 ม.ค. 2566 เวลา 22:35:19

ความคิดเห็น ที่7 วันที่ 23 ม.ค. 2566 เวลา 02:24:18

ความคิดเห็น ที่8 วันที่ 12 ก.พ. 2566 เวลา 22:35:10

ความคิดเห็น ที่9 วันที่ 13 ก.พ. 2566 เวลา 21:40:51

ความคิดเห็น ที่10 วันที่ 14 ก.พ. 2566 เวลา 02:26:03

ความคิดเห็น ที่11 วันที่ 14 ก.พ. 2566 เวลา 05:03:22

ความคิดเห็น ที่12 วันที่ 4 มี.ค. 2566 เวลา 04:08:21

ความคิดเห็น ที่13 วันที่ 4 มี.ค. 2566 เวลา 13:56:04

ความคิดเห็น ที่14 วันที่ 4 มี.ค. 2566 เวลา 19:12:58

ความคิดเห็น ที่15 วันที่ 4 มี.ค. 2566 เวลา 21:42:11

ความคิดเห็น ที่16 วันที่ 16 มี.ค. 2566 เวลา 22:46:17

ความคิดเห็น ที่17 วันที่ 17 มี.ค. 2566 เวลา 03:04:04

ความคิดเห็น ที่18 วันที่ 18 มี.ค. 2566 เวลา 17:30:12

ความคิดเห็น ที่19 วันที่ 18 มี.ค. 2566 เวลา 17:58:21

แสดงความคิดเห็น