ติดต่อเรา

สถานที่ติดต่อ

ที่อยู่

สมาคมนิสิตเก่าสัตวแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
เลขที่  50  ถนนพหลโยธิน  แขวงลาดยาว  เขตจตุจักร  กรุงเทพฯ  10900

......................................................

Kasetsart University Veterinary Alumni Association

 50 Phahonyothin Road, Chatuchak, Bangkok, Thailand 10900 +66(0)2579-0931

Email

kvetalumni@gmail.com

Phone Number

โทร./แฟกซ์ : 02-7971967

ติดต่อสอบถาม


สมาคมนิสิตเก่าสัตวแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
เลขที่  50  ถนนพหลโยธิน  แขวงลาดยาว  เขตจตุจักร  กรุงเทพฯ  10900

......................................................

Kasetsart University Veterinary Alumni Association

 50 Phahonyothin Road, Chatuchak, Bangkok, Thailand 10900 +66(0)2579-0931

kvetalumni@gmail.com

โทร./แฟกซ์ : 02-7971967

แผนที่