ข่าวเด่น

พฤหัสบดี ที่ 14 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2564   จำนวนอ่าน ครั้ง

นายกสมาคมนิสิตเก่าสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ น.สพ.นิพนธ์ ตันติพิริยะกุล พร้อมด้วย คณะกรรมการสมาคมฯ เข้าพบและแสดงความยินดีกับ คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ผศ.น.สพ.ดร.คงศักดิ์ เที่ยงธรรม ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งคณบดีคณะสัตวแพทยศาสสตร์ เป็นสมัยที่ 2 รอบวาระปี พ.ศ. 2564 - 2568