ประชาสัมพันธ์

จันทร์ ที่ 1 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2564   จำนวนอ่าน ครั้ง

คุณสมบัติ

1. เป็นนิสิตเก่าสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

2. มีประสบการณ์ การบริหารงานในองค์กร ไม่น้อยกว่า 2 ปี

3. อายุ ไม่น้อยกว่า 30 ปี บริบูรณ์

ระยะเวลารับสมัคร

    วันที่ 1 กุมภาพันธ์ - 15 มีนาคม 2564

วิธีรับสมัคร

    ผู้สนใจ สมารถกรอกใบสมัครออนไลน์ ที่เว็บลิ้งค์  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdQn8qFlO96ydz-nONOFxUfhF_wDQI2nczdJVSXkfiBkhIMyA/viewform?usp=pp_url

    หรือสแกน QR Code ที่แนบท้าย

ประชาสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้อง