ข่าวเด่น

ศุกร์ ที่ 12 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2564   จำนวนอ่าน ครั้ง
นายกสมาคมนิสิตเก่ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และคณะ ให้เกียรติเข้าเยี่ยมสมาคมฯ KUVA ในวันที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 โดยมีนายก และ ผู้รั้งตำแหน่งนายก KUVA ให้การต้อนรับ
นายก ส.มก. มีแนวคิดในการทำงานร่วมกัน ระหว่าง ส.มก.กับสมาคมนิสิตเก่าคณะต่างๆ ในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยให้เกียรติกับทางสมาคม KUVA เป็นสมาคมแรกที่นำเสนอแนวคิดนี้
ผลจากการหารือร่วมกัน จะได้มีการจัดทำกิจกรรมร่วมกันระหว่าง สมก. กับ KUVA ในรูปแบบของงานเสวนาทางวิชาการเพื่อหาคำตอบสำหรับสภาวะตลาดของสินค้าเกษตร ในหัวข้อ "ข้าวถูก หมูแพง"
นอกจากนี้  KUVA ได้นำเสนอข้อมูลแนวทางในการทำงานของสมาคม KUVA พร้อมข้อเสนอแนะแนวทางในการทำงานร่วมกัน เพื่อเสริมสร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ของเรา ทั้งนี้ KUVA จะได้มีการติดตามงานและรายงานความคืบหน้าให้สมาชิกและกรรมการรับทราบต่อไป