วีดิทัศน์กิจกรรม

พุธ ที่ 29 เดือน กันยายน พ.ศ.2564   จำนวนอ่าน ครั้ง

นายกสมาคมนิสิตเก่าสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ นายนิพนธ์ ตันติพิริยะพงศ์ ได้ร่วมออกรายการทีวี "รันเวย์สุขภาพ" ช่อง 30 อ.ส.ม.ท. วันที่ 28 กันยายน 2654 
ให้ความรู้กับประชาชนทั่วไปเกี่ยวกับ "โรคไข้หูดับ จากการกินหมูดิบ"