ภาพกิจกรรม

พฤหัสบดี ที่ 11 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2564   จำนวนอ่าน ครั้ง

วันพฤหัสบดีที่ 28 ตุลาคม 2564  เวลา 12.30-17.00 น.  สัมมนา Online "ทันโลก ทันเหตุการณ์ อาหารสัตว์และวัตถุดิบ 2565"  

รับชมย้อนหลังได้ที่ : https://attendee.gotowebinar.com/register/4029640165737282830

วิทยากร :

   Mr.Bon  Seah : Senior  Trader, Cofco  International

   รศ.ดร.ยุวเรศ  เรืองพานิช   คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กำแพงแสน

   คุณทวีเดช  ประเจกสกุล   Top Feed Mills Co., Ltd.

   น.สพ.รักไทย  งามภักดิ์   ผอ.กองควบคุมอาหารและยาสัตว์ กรมปศุสัตว์

   น.สพ.ดร.อวยชัย  พุทธืพงษ์ศิริพร   ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สำนักงิชาการอาหารสัตว์ เครือเจริญโภคภัณฑ์

 

ผู้ดำเนินรายการ :

   น.สพ.ดร.มงคล  แก้วสุทัศน์   กรรมการบริหารสมาคมวิทยาศาสตร์สัตว์ปีกโลก (สาขาประเทศไทย)

 

จัดโดย : สมาคมนิสิตเก่าสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (KUVA) ร่วมกับ คณะสัตวแพทยสาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และมูลนิธิศาสตราจารย์ ดร.จักร พิชัยรณรงค์สงคราม

Tel : 02-7971967  E-mail : kvetalumni@gmail.com