ภาพกิจกรรม

พุธ ที่ 9 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2565   จำนวนอ่าน ครั้ง

สมาคมนิสิตเก่าสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้กำหนดให้มี  ระเบียบการคัดเลือกนิสิตเก่าสัตวแพทยศาสตร์ตัวอย่าง  เพื่อยกย่องและเชิดชูเกียรติ นิสิตเก่าสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ผู้ซึ่งสร้างชื่อเสียง ทำคุณประโยชน์ ด้วยวิชาชีพการสัตวแพทย์ เป็นที่ประจักษ์ต่อสังคมโดยทั่วไป โดยกำหนดให้ดำเนินการในทุกปี

สำหรับปี 2564 สมาคมนิสิตเก่าสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้มีประกาศผลการคัดเลือก นิสิตเก่าสัตวแพทยศาสตร์ตัวอย่าง สาขาธุรกิจ สาขาวิชาการ และสาขาบริการสังคม จำนวน 9 ท่าน  ซึ่งแต่ละท่าน ได้ให้สัมภาษณ์ เคล็ดลับความสำเร็จ  สามารถรับชมได้ในช่องทาง FaceBook - KUVA : https://www.facebook.com/kuvetalumni/